Les compres realitzades i les dades que en elles es transmeten s'encripten utilitzant la seguretat SSL, per la qual cosa el procés de compra és segur.

  • Visa / Mastercard