En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades reflectides en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de l'empresa mercantil PoliWeb DESARROLLOS INTERNET SL, CIF:
B64354525, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Tom 34.422, Foli 1 Fulla Nº B-249.376, Inscripció 1ª. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.esportweb.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a PoliWeb DESARROLLOS INTERNET SL, de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a PoliWeb DESARROLLOS INTERNET SL o a tercers.

PoliWeb DESARROLLOS INTERNET S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet de PoliWeb DESARROLLOS INTERNET SL

Les pàgines d'Internet de PoliWeb DESARROLLOS INTERNET SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de PoliWeb DESARROLLOS INTERNET SL o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de PoliWeb DESARROLLOS INTERNET SL

Així mateix, per accedir als serveis que PoliWeb DESARROLLOS INTERNET SL ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, l'informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de PoliWeb DESARROLLOS INTERNET SL, amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en Avinguda Madrid 88-90 Ent 2, Barcelona (Barcelona), o bé, enviar un correu electrònic a comercial @ poliwin.es.

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè PoliWeb DESARROLLOS INTERNET SL pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a PoliWeb DESARROLLOS INTERNET SL, a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic comercial@poliwin.es, manifestant la seva voluntat.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts subministrats per PoliWeb DESARROLLOS INTERNET SL estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de PoliWeb DESARROLLOS INTERNET SL o de les persones físiques o jurídiques que s'informi. Mitjançant l'adquisició d'un producte o servei, PoliWeb DESARROLLOS INTERNET SL no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant PoliWeb DESARROLLOS INTERNET SL tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s'estén, a més del contingut inclòs a PoliWeb DESARROLLOS INTERNET SL, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

PoliWeb DESARROLLOS INTERNET S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, PoliWeb DESARROLLOS INTERNET SL no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. PoliWeb DESARROLLOS INTERNET S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d'aquesta web.

PoliWeb DESARROLLOS INTERNET S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas PoliWeb DESARROLLOS INTERNET SL, les seves sucursals i / o centres de treball, els seus directors i / o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l'ús i / o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per oa través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

PoliWeb DESARROLLOS INTERNET S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat ia risc totalment exclusiu de l'usuari. PoliWeb DESARROLLOS INTERNET S.L. no recomana ni garanteix cap de la / es Informació / ons obtinguda / es per oa través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través de ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de PoliWeb DESARROLLOS INTERNET SL com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de PoliWeb DESARROLLOS INTERNET SL Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i / o dominada de PoliWeb DESARROLLOS INTERNET SL, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per PoliWeb DESARROLLOS INTERNET SL, per les seves societats filials i / o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de PoliWeb DESARROLLOS INTERNET SL l'ús que l'usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de PoliWeb DESARROLLOS INTERNET SL

 

Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.